Produkty

Oceľové konštrukcie / Steel constructions

Proces výroby / Processes of production

Naša spoločnosť vyrába oceľové konštrukcie v modernej výrobnej hale. Sme držiteľom certifikátu STN EN 1090 na zváranie oceľových konštrukcií. Výroba dodržuje profesionálny prístup a systém riadenia.

Our company produces steel structures in modern production hall. We are certified STN EN 1090 for welding steel structures. Production complies with professional approach and management system.