Produkty

Oceľové konštrukcie / Steel constructions

Proces výroby / Processes of production

Naša spoločnosť vyrába oceľové konštrukcie v modernej výrobnej hale. Sme držiteľom certifikátu STN EN 1090 na zváranie oceľových konštrukcií. Výroba dodržuje profesionálny prístup a systém riadenia.

Our company produces steel structures in modern production hall. We are certified STN EN 1090 for welding steel structures. Production complies with professional approach and management system.

Balenie, skladovanie a logistika / Packing, storage and logistics

Hotové výrobky exportujeme na základe požiadavok zákazníkov, žiarovo zinkované, bez povrchovej úpravy, práškovo lakované, resp. striekané mokrým lakovaním. Vo veľkom množstve exportujeme do Európskych krajín.

Finished products are exported under the requests of customers, hot dipped galvanized, uncoated, powder-coated, resp. sprayed wet painting. In large quantities are exported to European countries.