Konštrukcia

Konštrukcia prístrešku je vyrobená ako montovaná oceľová konštrukcia z profilu 70x70mm v základnom module. Prístrešok je možné nadpojiť o ďalší modul a zvýšiť tak jeho kapacitu ako na šírku tak aj na dĺžku.

Materiál

Oceľ

Povrchová úprava konštrukcie

Žiarové zinkovanie

Prevedenia

Strecha:
- z vlnitého krupičkového polykarbonátu 76/18, hrúbka 0,8mm

Bočné a zadné steny:

- bezpečnostné sklo kalené hr.8mm, v čírom prevedení
- ťahokov typ Embassy hr.2mm, žiarovo pozinkovaný

Rozmery

Š=2300 mm
D=4960 mm

Táto konštrukcia neumožňuje vyrovnať výškový rozdiel terénu a je nutné pripraviť základové pätky do roviny na úroveň terénu

Ukotvenie

Na betónových blokoch s rozmermi 40x40x80 cm, ktoré sa umiestnia na úroveň povrchu. Konštrukcia sa na betónové bloky upevní pozinkovanými kotviacimi skrutkami M10x80.

Výrobca

Eurofima s.r.o.

Dizajn

Eurofima s.r.o.