Konštrukcia

Stĺpy z joklového profilu s rozmermi 80x80x3 mm. Odkvapové žľaby z ohýbaného oceľového profilu s rozmermi 150x100x3 mm. Spojovacie tyče s rozmermi 60x40x2 mm. Odtok vody je riešený cez nosnú konštrukciu.

Materiál

Oceľ

Povrchová úprava konštrukcie

Žiarové zinkovanie a prášková vypaľovaná farba

Prevedenia

  • Strecha z: jednokomorového číreho polykarbonátu s hr. 10mm
  • Bez bočných stien, zadná stena z kaleného skla hr.8mm

Rozmery

  • Š=1500 mm
  • D=3150 mm / 4200 mm / 5260 mm

Na rovnom podklade (nie je možné vyrovnanie rozdielu úrovní).

Samostatne stojaca konštrukcia, pri pristavení prestrešenia k existujúcej budove zohľadniť 500 mm voľný odstup.

Ukotvenie

Na betónových blokoch s rozmermi 100x50x50 cm, ktoré sa umiestnia 30 cm pod úroveň podkladového povrchu. Konštrukcia sa na betónové bloky upevní pozinkovanými kotviacimi skrutkami M12x180.

Dizajn

Eurofima, s.r.o.

Výrobca

Eurofima, s.r.o.