Realizácia zábradlí a konštrukcií balkónov na bytovom dome BD Hájik.

Späť k prehľadu »