Produkty

Oceľové konštrukcie / Steel constructions

Balenie, skladovanie a logistika / Packing, storage and logistics

Hotové výrobky exportujeme na základe požiadavok zákazníkov, žiarovo zinkované, bez povrchovej úpravy, práškovo lakované, resp. striekané mokrým lakovaním. Vo veľkom množstve exportujeme do Európskych krajín.

Finished products are exported under the requests of customers, hot dipped galvanized, uncoated, powder-coated, resp. sprayed wet painting. In large quantities are exported to European countries.