Konštrukcia

Stĺpy z joklového profilu s rozmermi 60x60x2 mm. Konštrukcia strechy, stenové nosníky a spojovacie tyče z joklového profilu s rozmermi 60x40x2 mm. Nastaviteľné nohy z joklového profilu s rozmermi 50x50x2 mm. Voľný odtok vody zadnou stranou prestrešenia.

Materiál

Oceľ

Povrchová úprava konštrukcie

Žiarové zinkovanie a prášková vypaľovaná farba

Prevedenia

  • Strecha z: jednokomorového číreho polykarbonátu s hr. 10mm
  • Bočné a zadná stena z:
  • lát z impregnovaného a lakovaného smrekového dreva
  • trapézového pozinkovaného plechu
  • jednokomorového číreho polykarbonátu s hr. 10mm
  • kaleného skla s hr. 8 mm

Rozmery

  • Š=1785 mm
  • D=3250 mm / 4260 mm

Umiestnenie na rovnom podklade (v obmedzenej miere je možné vyrovnanie existujúcich rozdielov úrovní). Samostatne stojaca konštrukcia, pri pristavení prestrešenia k existujúcej budove zohľadniť 500 mm voľný odstup.

Ukotvenie

Na betónových blokoch s rozmermi 30x30x40 cm, ktoré sa umiestnia 15 cm pod úroveň podkladového povrchu. Konštrukcia sa na betónové bloky upevní pozinkovanými kotviacimi skrutkami M12x180mm.

Dizajn

Eurofima s.r.o.

Výrobca

Eurofima, s.r.o.